خانه دسر


طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاهی

طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاهی ، متعلق به فروشگاه خانه دسر توسط شرکت علم پیشرو مهراد در سال 1393 پس از آنالیز و بررسی صورت گرفته و در سال 1395 قالب ظاهری آن بطور کلی مجدداً طراحی و تغییر کرده است.

مشخصات:

نوع ساختار : داینامیک

مدیریت محتوا : پنل اختصاصی شرکت علم پیشرو مهراد

نوع قالب : اختصاصی

زبان : فارسی

  • مهارت ها