استقرار

هر سیستم نرم افزاری طی فرآیندی در سازمانها قابل استفاده خواهد شد که این فرآیند را استقرار میگوییم . استقرار شامل شناخت نیاز سازمان ، طراحی پروژه بر اساس نیاز سازمان ، اجرا و پیاده سازی و آموزش کلیه کاربران می باشد.

هر سیستم نرم افزاری طی فرآیندی در سازمانها قابل استفاده خواهد شد که این فرآیند را استقرار میگوییم . استقرار شامل شناخت نیاز سازمان ، طراحی پروژه بر اساس نیاز سازمان ، اجرا و پیاده سازی و آموزش کلیه کاربران می باشد.

شناخت نیاز سازمان :

پس از عقد قرارداد کارشناسان ما با تشکیل جلسات متعدد با مدیران و صاحب نظران سازمان شما به بررسی و شناخت نیاز و دغدغه های سازمان شما در جهت طراحی هرچه بهتر پروژه خواهند پرداخت.

طراحی پروژه :

با شناخت پروژه مرحله طراحی فرآیندها و بخشهای مختلف سیستم در جهت رفع نیاز و بهبود فعالیتهای داخلی سازمان شما پس از استفاده از سیستم توسط تیم برنامه نویسی ما انجام خواهد شد.

اجرا و پیاده سازی :

حال که فرآیندها و بخشها و روابط میان آنها مشخص شده اند تیم برنامه نویسی ما اقدام به تولید نرم افزار میکنند و پس از پایان هر بخش اقدام به بررسی و آزمایش آن می پردازیم.

آموزش :

بعد از پیاده سازی نرم افزار در سازمان شما در راستای بهبود عملکرد کاربرانتان به روشهای مختلفی که در بخش آموزش اشاره شده است اقدام به آموزش کاربرانتان خواهیم پرداخت.

دیگر سرویس ها

پشتیبانی

خدمات پشتیبانی شرکت علم پیشرو مهراد 14 ساعت در شبانه روز به صورت آنلاین (درگاه پشتیبانی tiketing) ، تلفنی و حضوری و در باقی ساعات شبانه روز به صورت آنلاین و تلفنی قابل ارائه می باشد شما با توجه به نیاز، منطقه جغرافیایی و نوع کسب و کارتان، از خدمات پشتیبانی ما انتخاب و استفاده نمایید.

مشاهده جزئیات

آموزش

آموزش اولین نیاز کاربران نرم افزارها در هنگام استقرار است زیرا که آشنایی هر چه بیشتر کاربران با نحوه کارکرد بخشهای مختلف نرم افزار و الزامات هر بخش تاثیر بسزایی در سرعت و صحت استقرار دارد. از این رو کارشناسان آموزش ما با روشهای متفاوتی به کاربران شما آموزش خواهند داد.

مشاهده جزئیات

سئو

به طور کلی سئو فرآیند معرفی وب سایت به موتورهای جستجوگر به صورتی که محتوای وب سایت برای موتورهای جستجو قابل فهم و جستجو باشد ، که در نتیجه این فرآیند مخاطبین بیشتری به سمت وب سایت می آیند و باعث بازدهی بهتر وب سایت بر اساس اهداف کسب و کار شما خواهد شد.

مشاهده جزئیات